Društvo

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez sodi med najdejavnejša društva v Mariboru (in širše) na področju kulture in mladine.  Imamo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture in na področju mladine. Naše delovanje na področju mladine je usmerjeno predvsem v neformalno izobraževanje mladih, pridobivanje socialnih in drugih kompetenc, v širjenje razumevanja za drugačne (osveščanje), medgeneracijske aktivnosti in aktivnosti sobivanja v mestu, s poudarkom na mladih z manj priložnostmi in socialnim vključevanjem. Delujemo tudi kot prostovoljska organizacija. Mladinski center na področju kulture je uveljavljeno stičišče alternativne kulture (s čitalnico in razstaviščem), ki  pomembno dopolnjuje mladinske dejavnosti, s tem pa kulturno podobo mesta.  Program kluba je s glasbeno-kulturnimi prireditvami usmerjen alternativno in žanrsko raznoliko, pri čemer še posebej delujemo na področjih, ki so sicer komercialno zapostavljena (krepitev kulturne raznolikosti in podpora mladinske ustvarjalnosti), s prepoznavanjem pomembnosti neodvisnega produkcijskega programa kluba MC, se prepoznava in podpira tudi nematerialni in dolgotrajni učinek alternativne skupnosti in glasbeno-kulturnega ustvarjanja za mesto, predvsem v kontekstu dostopa do glasbeno-kulturnih dobrin, izobraževanja, kritičnega mišljenja ter možnosti ustvarjalnega in osebnega razvoja posameznikov.
Mladostnike vključujemo v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske (vrstniške in medgeneracijske), prostočasne in druge aktivnosti. KD MC IndiJanez beleži več kot 3000 članov.

Letno število prireditev: 90 izrednih, 350 rednih
Tedenski obisk Kluba MC - Pekarna: preko 2000
Obiski prireditev letno: preko 35.000
Število članov društva: 3000+