Prostovoljstvo

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez že vrsto let izvajamo programe za prostovoljce. Smo člani Mreže prostovoljskih organizacij v Mariboru.

“Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.”  (Zakon o prostovoljstvu, 2. člen, opredelitev in pomen prostovoljstva)
“Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. “  (Zakon o prostovoljstvu, 5. člen, prostovoljsko delo)

Spodbujanje razvoja prostovoljstva in prostovoljskih organizacij  pomembno prispeva k zniževanju revščine, višji zaposljivosti prebivalstva, razvoju demokracije ter spodbujanju aktivnega državljanstva. Posameznik, ki se ukvarja s prostovoljskim delom razvija občutek za solidarnost,  odgovornost in strpnost ter krepi svojo samopodobo.

Opravljanje prostovoljskega dela poleg tega  širi obstoječe socialne mreže in pomaga graditi nove, je oblika neformalnega izobraževanja in pomaga posamezniku razviti in nadgraditi ključne kompetence, pridobiti nova znanja, spretnosti in veščine ter omogoča pridobitev pomembnih izkušenj, ki bi lahko vplivale na prihodnjo opredelitev o (novi) poklicni ali študijski poti.

Več o prostovoljstvu lahko preberete na spletni strani Slovenske mreže prostovoljskih organizacij Prostovoljstvo.org in http://www.prostovoljstvo-mb.si/. Nosilka mreže je Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.

Prostovoljstvo v Mariboru je lokalno povezana mreža prostovoljskih organizacij, ki organizacijam nudi podporo pri promociji njihovih dejavnosti, spodbujanju prostovoljskega dela nasploh in pri strukturnem razvoju prostovoljstva v Mestni občini Maribor.

Nastala je kot konkreten rezultat Posveta »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, ki smo ga izvedli decembra 2009 in na katerem se je pokazala potreba po vzpostavitvi sistemske ureditve prostovoljskih dejavnosti v naši občini. Mrežo povezuje Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže.